Arhivă anunţuri concursuri

2022

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 444703, din cadrul Corpului de control al prefectului.

 • Anunțul cu bibliografia şi tematica de concurs este disponibil aici
 • Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului sunt disponibile aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Formular de înscriere – în format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din 23.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la concursul din 23.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului este disponibil aici.

Rezultatul contestației depuse împotriva probei scrise la concursul organizat în data de 23.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuției vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul din 23.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului este disponibil aici.


Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii publice de execuţie vacante:

 1.  funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate;
 2.  funcţia publică de execuţie vacantă,  de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data publicării anunţului de concurs este 08.07.2022, ora 8,00;
 • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08.07-27.07.2022;
 • selecţia dosarelor în perioada 28.07-03.08.2022;
 • proba scrisă, la data de 09 august 2022, ora 10.00;
 • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, str. Piața Petru Rareș, nr.1, etaj 1, sala 15.

Bibliografia și tematica de concurs pentru funcția publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate este disponibilă aici!

Bibliografia și tematica de concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă,  de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență este disponibilă aici!

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate sunt disponibile aici.
 • Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgențăsunt disponibile aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Formular de înscriere – în format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului structura de securitate este disponibil aici.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului structura de securitate este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență este disponibil aici.

Rezultatul probei de interviu la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului structura de securitate este disponibil aici.

Rezultatul probei de interviu la concursul din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului structura de securitate este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului din 09.08.2022, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 14-19.07.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier II, cu atribuții de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, în cadrul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență, Compartimentul afaceri europene și programe.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier II, cu atribuții de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, în cadrul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență, Compartimentul afaceri europene și programe, organizat în perioada 14-19.07.2022, este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în perioada 14-19.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier II, in cadrul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență aici.

Rezultatul contestației la concursul organizat în perioada 14-19.07.2022, încheiat astăzi 18.07.2022 îl puteți regăsi aici.

Rezultatele probei de interviu a concursului organizat în perioada 14-19.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier II, în cadrul Serviciului programe, coordonare instituțională şi situații de urgență îl puteți regăsi aici.

Rezultatul contestației nr.I/C/15818/20.07.2022 la concursul organizat în perioada 14-19.07.2022, încheiat astăzi 21.07.2022 îl puteți regăsi aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 14-19.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier II, în cadrul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență este disponibil aici.


Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante  de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment Achiziții Publice.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment achiziții publice, din data de 19.07.2022 este disponibil aici!

Rezultatele punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscrişi la concursul organizat în data de 19.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment achiziții publice sunt disponibile aici.

Rezultatul probei de interviu a concursului organizat în perioada 19-25.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment achiziții publice este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 19-25.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment achiziții publice este disponibil aici.


2021

Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate, conform următorului calendar de desfăşurare:

 • publicare concurs:30.12.2021;
 • dosarele se depun în perioada: 30.12.2021 până la data de 18.01.2022;
 • selecţia dosarelor în perioada: 19-26.01.2022;
 • data probei scrise: 02.02.2022, ora :10,00;
 • interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Bibliografia și tematica de concurs se regăsesc în anunțul disponibil aici!

 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor organizează concurs pentru ocuparea postului de agent de poliţie (funcţionar public cu statut special), cu depunere dosare complete în perioada 29.10.2021 – 05.12.2021 și susținere examen în data de 25.11.2021 ora 13:00.

 • Anunțul integral, tematică și bibliografie, declarații și îndrumări sunt disponibile aici și în următorul link.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor organizează concurs de recrutare în perioada 24.11-03.12.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de referent debutant-IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Bistriţa-Năsăud.

 • Anunțul este disponibil aici și în următorul link.

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 16-23.11.2021, la sediul instituției, concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer, treapta I în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, organizat în perioada 16-23.11.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în data de 16.11.2021 pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, organizat în perioada 16-23.11.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la proba practică din data de 19.11.2021 de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, organizat în perioada 16-23.11.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajului obținut la interviu de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, organizat în perioada 16-23.11.2021, este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, organizat în perioada 16-23.11.2021, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante  de:

 1.  consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă;
 2.  consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate, conform următorului calendar de desfăşurare:
 • publicare concurs:01.10.2021;
 • dosarele se depun în perioada: 01.10.2021 până la data de 20.10.2021, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor în perioada: 21-27.10.2021;
 • data probei scrise: 02.11.2021, ora :10,00;
 • interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Bibliografia și tematica de concurs se regăsesc în anunțul disponibil aici!

 • Atribuțiile postului consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă, sunt disponibile aici.
 • Atribuțiile postului consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului structura de securitate, sunt disponibile aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în perioada 02-05.11.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la proba scrisă, de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02-05.11.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă, este disponibil aici.

Rezultatul punctajului obținut la interviu, de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02-05.11.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă, este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat în perioada 02-05.11.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 26-28.10.2021, examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut. Condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, sunt să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează ;

-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 26-28.10.2021 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în perioada 26-28.10.2021 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, este disponibil aici.

Rezultatul interviului la examenul organizat în perioada 26-28.10.2021 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în perioada 26-28.10.2021 este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 06-12.10.2021, la sediul instituției, concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer, treapta I în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment administrativ.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Model adeverință vechime aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment administrativ, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment administrativ, este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 06-12.10.2021 pentru ocuparea funcției de şofer din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment administrativ, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în data de 27.07.2021, ora 10:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, ID post 359425, cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ.

Data interviului va fi afișată o dată cu publicarea rezultatului punctajelor obținute la proba scrisă.

 • Anunțul și bibliografia sunt disponibile aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior este disponibil aici.

Rezultatul la interviul din data 29.07.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ, este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 27 – 29.07.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în perioada 09 – 11.02.2021, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID post 359421, în cadrul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ – Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Bibliografia și tematica este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ, Compartiment organizarea proceselor electorale şi apostilă, în perioada 09 – 11.02.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat în perioada 09 – 11.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului organizarea proceselor electorale şi apostilă, este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 09 – 11.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului organizarea proceselor electorale şi apostilă, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 02 – 04.02.2021, la sediul instituției, concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ – Compartiment informatic.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici (pdf cu link-uri).
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 07.01 – 20.01.2021.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier, gradul IA (atribuţii IT) în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ – Compartiment informatic, în perioada 02 – 04.02.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la interviu de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.

2020

DECEMBRIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 28.12 – 30.12.2020, examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 28.12 – 30.12.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.


IANUARIE – FEBRUARIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 18.02.2020 (proba scrisă) – 20.02.2020 (interviul), examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Fişa de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 18.02 – 20.02.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul interviului la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.


2018

NOIEMBRIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în perioada 27.11.2018 (proba scrisă) – 29.11.2018 (interviul), examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici
 • Bibliografia este disponibilă aici
 • Atribuțiile posturilor:
  • inspector superior Compartiment resurse umane – aici
  • inspector superior Compartiment financiar-contabil – aici
  • expert superior Compartiment dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate – aici
 • Fişa de înscriere – în format .doc şi format .pdf
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut ce va avea loc în perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut din perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut din perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Centralizatorul final al punctajului obținut de candidații înscriși la examenul organizat în perioada 27.11 – 29.11.2018, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut, este disponibil aici.

AUGUST – SEPTEMBRIE

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bistriţa-Năsăud.

 • Anunţul, în format .pdf, este disponibil aici
 • Tematica şi blibliografia, în format .pdf, sunt disponibile aici

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I.  nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Anunţul, în format .pdf, este disponibil aici
 • Tematica şi blibliografia, în format .pdf, sunt disponibile aici
 • Cererea de înscriere, în format .pdf, este disponibilă aici
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, în format .pdf, este disponibilă aici

FEBRUARIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Corpului de control al prefectului.

Anunţul, bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului in format .pdf sunt disponibile aici.

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat de instituţia prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul interviului la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.