Arhivă anunţuri concursuri

2020

DECEMBRIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 28.12 – 30.12.2020, examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 28.12 – 30.12.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.


IANUARIE – FEBRUARIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 18.02.2020 (proba scrisă) – 20.02.2020 (interviul), examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Fişa de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 18.02 – 20.02.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul interviului la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.


2018

NOIEMBRIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în perioada 27.11.2018 (proba scrisă) – 29.11.2018 (interviul), examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici
 • Bibliografia este disponibilă aici
 • Atribuțiile posturilor:
  • inspector superior Compartiment resurse umane – aici
  • inspector superior Compartiment financiar-contabil – aici
  • expert superior Compartiment dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate – aici
 • Fişa de înscriere – în format .doc şi format .pdf
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut ce va avea loc în perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut din perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut din perioada 27.11 – 29.11.2018 este disponibil aici.
 • Centralizatorul final al punctajului obținut de candidații înscriși la examenul organizat în perioada 27.11 – 29.11.2018, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut, este disponibil aici.

AUGUST – SEPTEMBRIE

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bistriţa-Năsăud.

 • Anunţul, în format .pdf, este disponibil aici
 • Tematica şi blibliografia, în format .pdf, sunt disponibile aici

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I.  nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Anunţul, în format .pdf, este disponibil aici
 • Tematica şi blibliografia, în format .pdf, sunt disponibile aici
 • Cererea de înscriere, în format .pdf, este disponibilă aici
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, în format .pdf, este disponibilă aici

FEBRUARIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Corpului de control al prefectului.

Anunţul, bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului in format .pdf sunt disponibile aici.

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat de instituţia prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul interviului la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat de instituția prefectului în perioada 20-23.02.2018 este disponibil aici.