Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud şi a grupurilor de suport tehnic este disponibilă aici.

Centrul de Comunicare şi Informare Publică al judeţului Bistriţa-Năsăud din subordinea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a fost înfiinţat prin Ordinul Prefectului nr. 5 din 11.01.2018 (format .pdf), modificat prin Ordinul Prefectului nr. 61 din 05.02.2018 (format .pdf).


Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud:

Anul
2017
2018
 2019  2020  

Situaţia contractelor de deszăpezire încheiate până la data de 11.12.2019 la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud este disponibilă aici.

Dispunerea bazelor de deszăpezire din judeţ pe drumurile naționale este disponibilă aici.

Dispunerea bazelor de deszăpezire din judeţ pe drumurile judeţene este disponibilă aici.

Informarea privind stadiul pregătirilor pentru sezonul rece 2019 – 2020 în judeţul Bistriţa-Năsăud, la data de 11 decembrie 2019, este disponibilă aici.


Extras din Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale al județului Bistrița-Năsăud 2018 – 2021:

  • Plan de analiză și acoperire a riscurilor – aici
  • Schemă flux informațional-operativ-decizional – aici
  • Semnificația codurilor de culori pentru atenționări și avertizări hidrologice și meteorologice – aici
  • Pragurile de precipitaṭii măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru care se emit informări – aici

Informații utile:

Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Națională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor