Situații de urgență

       La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

        Ordinul Prefectului nr. 36 din 03.02.2023 privind constituirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud este disponibil aici și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud este disponibil aici.


Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă(CJSU) Bistriţa-Năsăud:

Anul
2020 2021 2022  2023   2024  

 


         Ordinul Prefectului nr. 39 din 08.02.2023 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Bistrița-Năsăud

Hotărâri ale Centrului Local de Combatere a Bolilor(CLCB) -animale- Bistriţa-Năsăud:

Anul
2020 2021  2022  2023   2024  

         Centrul de Comunicare şi Informare Publică al judeţului Bistriţa-Năsăud din subordinea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a fost înfiinţat prin Ordinul Prefectului nr. 5 din 11.01.2018 (format .pdf), modificat prin Ordinul Prefectului nr. 61 din 05.02.2018 (format .pdf) și Ordinul Prefectului nr. 118 din 13.03.2020 (format .pdf).

       Ordinul Prefectului nr. 31 din 31.01.2024 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituției prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2024.

        Extras din Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale al județului Bistrița-Năsăud 2022 – 2025:

  • Plan de analiză și acoperire a riscurilor – aici
  • Schemă flux informațional-operativ-decizional – aici
  • Semnificația codurilor de culori pentru atenționări și avertizări hidrologice și meteorologice – aici
  • Pragurile de precipitaṭii măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru care se emit informări – aici

Informații utile:

Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Națională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor