Rapoarte

  • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiei prefectului sunt disponibile aici.
  • Rapoartele anuale de evaluare a implementării a Legii nr. 544/2001 sunt disponibile aici.
  • Rapoartele anuale de evaluare a implementării a Legii nr. 52/2003, centralizate pe judeţ, sunt disponibile aici.