Alte informații

  • Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale sunt disponibile aici.

  • Codul de etică și regulile de conduită pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este disponibil aici și Codul de conduită pentru personalul contractual este disponibil aici.

  • Raportările privind respectarea normelor de conduită sunt disponibile aici.