Alte informații

Legislație aplicabilă publicării


  • Decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud este diponibilă aici

  • Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale sunt disponibile aici.

  • Codul de Conduită al personalului Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 166 din 16.06.2020 este disponibil aici.

  • Raportările privind respectarea normelor de conduită sunt disponibile aici.