Alte informații

  • INFORMAȚII DE INTERES PUBLICOperatorii economici care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/şi alimentație publică au obligația de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare (informații aici).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  • Decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este diponibilă aici

  • Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale sunt disponibile aici.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor – aici

  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr.274 din 22.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei – aici

  • Curs de instruire al Comisiei Europene ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii-instruire online privind regulile UE pentru libera circulație”aici
  • Informații despre Concursul Campaniei ANTIDROG „Tineri pentru tineri” găsiți aici.
  • Chestionarele prin care vă puteți exprima opinia formată în urma experienței de la ghișeele instituțiilor sunt disponibile aici.