Alte informații

  • INFORMAȚII DE INTERES PUBLICOperatorii economici care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/şi alimentație publică au obligația de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare (informații aici).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



  • Decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este diponibilă aici

  • Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale sunt disponibile aici.