Cod etic/ deontologic/ de conduită

  • Codul de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 166 din 16.06.2020 – format PDF

  • Raportările privind respectarea normelor de conduită sunt disponibile aici.