Studii/ cercetări/ ghiduri relevante

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

GHID de informare pentru cetățeni în relația cu structurile Ministerului Afacerilor Interne – format PDF

STRATEGIA AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE 2022-2025 – format PDF

Hotărârea 1269 din 2021 pentru aprobarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021 – 2025

Hotărârea 599 din 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate – format PDF

ORDIN  Nr. 62/2018 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – format PDF

Prezentul ordin reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii.
ART. 2
(1) Prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor realizate în scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI, al adoptării unui comportament integru şi al creşterii încrederii cetăţenilor în instituţie.
(2) Prevenirea corupţiei se realizează prin:
a) activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului MAI;
b) campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului MAI şi cetăţenilor;
c) managementul riscurilor de corupţie;
d) evaluarea reacţiei instituţionale la corupţie;
e) activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii;
f) efectuarea testelor de integritate.

ORDIN AL PREFECTULUI Nr. 121 din 12.07.2022 privind desemnarea consilierului de integritate la nivelul Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud – format PDF

ORDIN AL PREFECTULUI Nr. 122 din 12.07.2022 pentru modificarea Ordinului Prefectului nr.86 din 21.04.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud – format PDF

ORDIN AL PREFECTULUI Nr. 182 din 09.06.2023 privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud – format PDF