Protecţia datelor cu caracter personal

I.1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – aici

I.2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

 • Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor poate fi accesat la următorul link:  http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
 • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil şi format pdf
 • Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil şi format pdf
 • Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil şi format pdf
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării datelor, format editabil şi format pdf
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor, format editabil şi format pdf

II. Legislaţie relevantă:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – aici
 2. Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare – aici
 3. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare – aici
 4. Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare – aici

 III. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) dataprotection.ro
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) edps.europa.eu
 3. Comitetul European pentru Protecţia Datelor edpb.europa.eu
 4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

IV. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale desemnat: