Buletinul informativ

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet și program de funcționare

e) audiențe

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

g) programele şi strategiile proprii

h) lista cuprinzând documentele de interes public

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.