Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi persoanelor desemnate din cadrul instituţiei prefectului, şi anume:

  • Urâte Flaviu, expert superior
prin unul dintre următoarele mijloace:
  • la sediul instituţiei prefectului din Municipiul Bistriţa, str. Gării nr. 2-4, etaj 2,  Județul Bistriţa-Năsăud, camera 1 – Registratură. (fostul sediu A.J.O.F.M.)
  • la numărul de telefon: 0263/216150
  • la adresa de e-mail: inform_publice@prefecturabn.ro

Costul serviciului de copiere a documentelor, solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud, aferent unei operaţiuni tehnice de copiere, este:

  • 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informații şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior
  • 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar la caseria instituției, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare, în contul RO86TREZ23A510103200109X, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bistrița.