Achiziții directe

Achiziţii directe:

2021

 • Anunţ! Licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri mobile (autoturisme) aflate în proprietatea Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud şi care nu mai sunt necesare activităţii curente.
 • Anunţul privind achiziţia directă a serviciilor de protecţie antivirus, anti-malware, anti-spam, anti-spyware, anti-phising și anti-ransomware pentru serverele și stațiile de lucru din cadrul instituției prefectului este disponibil aici, şi Caietul de sarcini aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a serviciilor de curățenie în spațiile deținute de Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este disponibil aici, iar caietul de sarcini aici.

2020

 • Anunțul privind achiziția directă a echipamentelor hardware, periferice și produselor software este disponibil aici, specificațiile tehnice aici, iar formularele aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a furniturilor de birou și materialelor consumabile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este disponibil aici, iar formularele aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a echipamentelor IT este disponibil aici, specificațiile tehnice aici, iar formularele aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a furniturilor de birou și materialelor consumabile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020 este disponibil aici, iar formularele aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a cartușelor toner pentru imprimante, multifuncționale, faxuri este disponibil aici, iar caietul de sarcini aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a serviciilor de curățenie în spațiile deținute de Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este disponibil aici, iar caietul de sarcini aici.
 • Anunţul privind achiziţia directă a serviciilor de protecţie antivirus, anti-malware, anti-spam, anti-spyware, anti-phising și anti-ransomware pentru serverele și stațiile de lucru din cadrul instituției prefectului este disponibil aici, şi Caietul de sarcini aici.

2019

 • Anunț Primăria mun. Bistrița etapă consultare populație documentație urbanism „PUZ – Centru integrat de servicii publice comunitare” – aici
 • Anunțul privind achiziția directă a rechizitelor și materialelor consumabile pentru dotarea secțiilor de votare organizate în județul Bistrița-Năsăud și pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici, iar formularele aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a amprentelor și ștampilelor pe suport de lemn necesare pentru desfășurarea activității birourilor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici, iar formularul I și II aici.
 • Anunț public din data de 13.09.2019 privind decizia etapei de încadrare pentru planul „PUZ – Construire centru integrat de servicii publice comunitare” – aici
 • Anunțul privind achiziția directă a stațiilor de lucru fixe și caracteristicile tehnice minimale sunt disponibile aici, iar Anexa nr. 2 în format .docx aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a stațiilor de lucru fixe și caracteristicile tehnice minimale sunt disponibile aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a serviciilor de legare a documentelor ca urmare a desfășurării proceselor electorale din data de 26 mai 2019 este disponibil aici și caietul de sarcini aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a rechizitelor și materialelor consumabile pentru dotarea secțiilor de votare organizate în județul Bistrița-Năsăud și pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European este disponibil aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a cartușelor toner pentru imprimante, multifuncționale și faxuri este disponibil aici și caietul de sarcini aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a amprentelor și ștampilelor pe suport de lemn necesare pentru desfășurarea procesului electoral din data de 26 mai 2019 este disponibil aici.
 • Anunțul privind achiziția directă a serviciilor pentru elaborarea documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru imobilul teren nr. cad/topo 81166 situat pe str. Grănicerilor, mun. Bistrița, este disponibil aici, caietul de sarcini aici, formularele aici și modelul de contract aici.
 • Anunțul privind achiziţia directă a echipamentelor periferice și cablurilor de conectare este disponibil aici și fișa descriptivă este disponibilă aici.
 • Anunţul privind achiziţia directă a serviciilor de protecţie antivirus, anti-malware, anti-spam, anti-spyware, anti-phising și anti-ransomware pentru infrastructura IT din cadrul instituției prefectului este disponibil aici şi Caietul de sarcini este disponibil aici
 • Caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de curățare a spațiilor din cadrul instituției prefectului este disponibil aici.

2018

 • Anunțul privind achiziția directă a furniturilor de birou necesare pentru desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 este disponibil aici
 • Anunțul privind achiziția directă a amprentelor ștampilelor secțiilor de votare, necesare pentru desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 este disponibil aici
 • Anunţul privind achiziţia directă a serviciilor de reparare şi întreţinere a perifericelor informatice şi a serviciilor de reparare a computerelor personale este disponibil aici şi Caietul de sarcini este disponibil aici
 • Caietul de sarcini pentru achiziţionarea serviciului EXPERTIZĂ TEHNICĂ la clădirea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, situată în municipiul Bistriţa, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice, reabilitării şi modernizării instalaţiilor aferente este disponibil aici şi modelul de contract servicii aici
 • Caietul de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de auditare energetică, întocmire a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a proiectului tehnic de execuţie, întocmirea şi depunerea cererii de finanţare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, reabilitării şi modernizării instalaţiilor aferente clădirii Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud este disponibil aici şi modelul de contract servicii aici
 • Licitaţie publică în vederea închirierii unor spaţii pentru montare de automate pentru băuturi calde nealcoolice în spaţiile comune ale Palatului Administrativ aparţinând Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud: anunţ (format .pdf), proiect contract de închiriere (format .pdf), fişă de date a procedurii de închiriere (format .pdf) şi alte documente – anexe la fişa de date (format .doc).