Cariera

2021

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în data de 27.07.2021, ora 10:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, ID post 359425, cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ.

Data interviului va fi afișată o dată cu publicarea rezultatului punctajelor obținute la proba scrisă.

 • Anunțul și bibliografia sunt disponibile aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior este disponibil aici.

Rezultatul la interviul din data 29.07.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ, este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 27 – 29.07.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de funcţiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează, în perioada 09 – 11.02.2021, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID post 359421, în cadrul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ – Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Bibliografia și tematica este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ, Compartiment organizarea proceselor electorale şi apostilă, în perioada 09 – 11.02.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat în perioada 09 – 11.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului organizarea proceselor electorale şi apostilă, este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 09 – 11.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului organizarea proceselor electorale şi apostilă, este disponibil aici.


Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 02 – 04.02.2021, la sediul instituției, concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ – Compartiment informatic.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici (pdf cu link-uri).
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .docx şi format .pdf

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 07.01 – 20.01.2021.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier, gradul IA (atribuţii IT) în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ – Compartiment informatic, în perioada 02 – 04.02.2021, este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.

Rezultatul punctajelor obținute la interviu de candidații înscriși la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.

Rezultatul final la concursul organizat în perioada 02 – 04.02.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuţii IT) în cadrul Compartimentului informatic este disponibil aici.


2020

DECEMBRIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 28.12 – 30.12.2020, examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Formular de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 28.12 – 30.12.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 28.12 – 30.12.2020, este disponibil aici.


IANUARIE – FEBRUARIE

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsaud organizează în perioada 18.02.2020 (proba scrisă) – 20.02.2020 (interviul), examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 • Anunțul este disponibil aici.
 • Bibliografia este disponibilă aici.
 • Atribuțiile postului sunt disponibile aici.
 • Fişa de înscriere – în format .doc şi format .pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, ce va avea loc în perioada 18.02 – 20.02.2020 este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul interviului la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din perioada 18.02 – 20.02.2020, este disponibil aici.