Raportări privind respectarea normelor de conduită

  • Formatul standard Raport pe trim. III și IV 2019 privind consilierea etică, consilierul etic și respectarea normelor de conduită – aici
  • Formatul standard privind capacitatea de sesizare, finalizarea procedurilor disciplinare, sancțiunile propuse de către Comisia de disciplină și sancțiunile dispuse de conducătorul instituției – Sem. II 2019 – aici