Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi persoanelor desemnate din cadrul instituţiei prefectului, şi anume:

  • Urâte Flaviu, expert superior
prin unul dintre următoarele mijloace:
  • la sediul instituţiei prefectului din Municipiul Bistriţa, str. Gării nr. 2-4, etaj 2,  Județul Bistriţa-Năsăud, camera 1 – Registratură. (fostul sediu A.J.O.F.M.)
  • la numărul de telefon: 0263/216150
  • la adresa de e-mail: inform_publice@prefecturabn.ro
Programul de funcţionare al instituţiei prefectului este:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Costul serviciului de copiere a documentelor, solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud, aferent unei operaţiuni tehnice de copiere, este:

  • 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informații şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior
  • 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar la caseria instituției, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare, în contul RO86TREZ23A510103200109X, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bistrița.


Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG nr. 478/2016.

 

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG nr. 478/2016.

 

Lista informaţiilor de interes public este disponibilă aici.

Lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici.

Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 sunt disponibile aici.