Informații privind gestionarea afluxului de refugiați din Ucraina

Monitorul oficial, partea I, Nr.404 din 27.04.2022 – Hotărâre a Ministerului Muncii şi Solidariții Sociale Nr.705 din 20.04.2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

Monitorul oficial, partea I, Nr.394 din 21.04.2022 – Hotărârea de guvern Nr.532 din 21.04.2022 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea CJSU Nr.33 din 13.04.2022 privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, necesare a fi utilizate in spațiile destinate cazării pentru refugiați/persoane strămutate de pe raza județului Bistrița-Năsăud

Monitorul oficial, partea I, Nr.335 din 05.04.2022 – Instrucțiuni ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale Nr.597 din 31.03.2022 privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situație de dependență, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și nu au solicitat o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Hotărârea CJSU Nr.32 din 04.04.2022 privind stabilirea capacităților de transport disponibile la nivelul județului Bistrița-Năsăud, în vederea satisfacerii necesității de transport rutier pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României

Ordonanța de urgență Nr.28 din 23.03.2022 publicată în monitorul oficial cu Nr.282 din 23.03.2022 pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, partea I, Nr.266 din 18.03.2022 – ordin al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse Nr. 20362 din 15.03.2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

Monitorul oficial, partea I, Nr.261 din 17.03.2022 – ordin al Casei Naționale de Sănătate Nr.155 din 15.03.2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesar atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Hotărârea CJSU Nr.31 din 17.03.2022 privind modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 aprobate prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de urgentă Bistrița-Năsăud nr.27/2022, privind stabilirea locațiilor destinate amplasării taberelor mobile și a spațiilor destinate cazării pentru refugiați/persoane strămutate de pe raza județului Bistrița-Năsăud

Hotărârea CJSU Nr.30 din 17.03.2022 privind modificarea Planului de acțiune de Ia nivelul județului Bistrița-Năsăud, privind managementul unui aflux masiv de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României, aprobat prin Hotărârea nr.25/2022 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud

Ordin al Ministerului Investiției și Proiectelor Europene Nr.305 din 16.03.2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat — Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 — investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021

Monitorul oficial Nr.253 din 15.03.2022 privind aprobarea procedurii de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Hotărârea de guvern 337 din 12.03.2022 privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Monitorul oficial Nr.245 din 11.03.2022 pentru aprogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

Hotărârea de guvern 336 din 11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul oficial Nr.240 din 10.03.2022 pentru aprobarea procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

Ordonanță de urgență publicată în monitorul oficial cu Nr.231 din 08.03.2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

Hotărârea CNSU nr. 15 din 06.03.2022 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate și a unor bunuri materiale și mijloace de cazarmament pentru sprijinirea cetățenilor străini și apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului București și a județelor Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

  • Anexa la HCNSU nr. 15 din 06.03.2022 privind repartiția bunurilor materiale și mijloacelor de cazarmament pe unități administrative este disponibilă aici

Hotărârea CNSU nr. 14 din 06.03.2022 privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, Ucrainei și Republicii Moldova.

  • Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 14 din 06.03.2022 privind lista produselor acordate pentru Ucraina este diponibilă aici
  • Anexa nr 2 la HCNSU nr. 14 din 06.03.2022 privind lista produselor acordate pentru Republica Moldova este diponibilă aici

Hotărârea CJSU nr. 27 din 04.03.2022 privind stabilirea locațiilor destinate amplasării taberelor mobile și a spațiilor destinate cazării pentru refugiați / persoane strămutate de pe raza județului Bistrița-Năsăud

Hotărârea CJSU nr. 26 din 04.03.2022 privind aprobarea Planuui de acțiune de la nivelul județului Bistrița-Năsăud privind managementul unui aflux masiv de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României

Informare privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, Ucrainei, aprobata prin Hotărârea CNSU Nr.10 din 27.02.2022, respectiv hotărârea de guvern Nr.193 din 27.02.2022 – aici