Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul instituţiei prefectului funcţionează în baza Ordinului Prefectului nr. 280 din 14.12.2021, disponibil aici.