Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul instituţiei prefectului funcţionează în baza Ordinului Prefectului nr. 143 din 16.05.2019, disponibil aici.