Comunicat de presă – Ședința Comisiei Tehnice Județene BN – 18.08.2020

Ședință tehnică de lucru pe tema organizării alegerilor locale,

la Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud

18 august 2020

Subprefectul județului Bistrița-Năsăud, Eugen-Dicones Curteanu, a condus astăzi, 18 august 2020, ședința Grupului tehnic de lucru pentru pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020, întâlnire la care au fost invitate pentru consultări, atât d-na judecător Liliana Tertiș, în calitate de președinte al B.E.J. Bistrița-Năsăud, cât și d-na Valerica Partene, în calitate de reprezentant al Biroului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Autorităţii Electorale Permanente.

Discuțiile s-au axat pe prezentarea raportului privind acțiunile realizate până în prezent pentru buna desfășurare a alegerilor locale, dar și pe nevoia unei precauții fără precedent și a unor măsuri suplimentare pentru asigurarea securității și sănătății participanților la procesul de vot, în actualul context generat de pandemie.

Dintre principalele activități realizate până acum, amintim:

  • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 200 din 31.07.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, municipală, orăşeneşti şi comunale din judeţul Bistriţa-Năsăud la alegerile locale din anul 2020;
  • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 197 din 29.07.2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Bistrița-Năsăud în vederea desfășurării alegerilor locale din anul 2020;
  • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 196 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bistriţa-Năsăud cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în domeniul alegerilor locale din anul 2020;
  • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 190 din 14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor ce compun consiliul județean, consiliul municipal, consiliile orășenești și comunale din Circumscripția Electorală Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud pentru alegerile locale din anul 2020;
  • Comunicarea circularei nr. II/D/14273/23.07.2020 privind asigurarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală;
  • Comunicarea circularei nr. II/D/14503/28.07.2020 prin care s-au stabilit măsuri organizatorice care intră în atribuţiile autorităţilor publice locale;
  • Comunicarea circularei nr. II/15069/04.08.2020 privind completarea tabelului referitor la propunerile de informaticieni conform cerinţelor din adresa DJTS nr. 391170/2020;
  • Comunicarea circularei nr. II/D/15604/11.08.2020 privind emiterea dispoziţiei primarului de stabilire a locurilor speciale de afişaj electoral.

De asemenea, a avut loc o primă instruire a primarilor şi a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, realizată de către reprezentanții Biroului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Autorităţii Electorale Permanente, cu sprijinul logistic al Instituţiei Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, în 3 etape: în data de 10 august 2020 (în sistem de videoconferinţă, cu un număr de 47 u.a.t.-uri), în 11 august 2020 (în sistem de audioconferinţă, cu un număr de 7 u.a.t.-uri) și în data de 14 august 2020 (ședință desfășurată la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, cu reprezentanții u.a.t.-urilor care nu au reușit să efectueze conexiunea pe platformele online).

În județul Bistrița-Năsăud, sunt organizate 313 secții de votare, dintre care 83 în mediul urban și 230 în mediul rural. În ceea ce privește alegătorii, conform datelor primite de la Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul pentru Imigrări Bistrița-Năsăud, la data de 07.08.2020 figurau: 262.862 alegători înscrişi în listele electorale permanente, 334 alegători înscrişi în listele electorale complementare și 248.093 alegători posesori de cărți de identitate.

Potrivit calendarului anunțat de Autoritatea Electorală Permanentă, amintim că astăzi, 18.08.2020, este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din acest an.

Biroul de presă