ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

2. — Hotărâre privind aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024

3. — Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024

4. — Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024

5. — Hotărâre privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

6. — Hotărâre privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024