Procedură transport persoană/e care intră în izolare