In cazul pierderii/furtului/deteriorarii permisului de conducere, pot solicita eliberarea unui duplicat fără a prezenta fișa medicală?

Da. Noul permis de conducere se va elibera cu valabilitatea administrativă a celui pierdut/furat/deteriorat.