Efectuarea de mențiuni în baza de date cu privire la înstrăinarea vehiculului

La înstrăinarea unui vehicul, instituția noastră nu poate înscrie din oficiu datele noului proprietar în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Din acest motiv, persoana care înstrăinează trebuie să se adreseze organului fiscal competent (Direcția de Impozie și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local), în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale, precum și pentru notificarea instituției noastre cu privire la înstrăinarea vehiculului în scopul înscrierii de mențiuni în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Aceste mențiuni sunt vizibile pentru autoritățile statului care au competențe privind aplicarea de sancțiuni contravenționale. După maxim 90 de zile de la transmiterea notificării de către organul fiscal, înmatricularea vehiculului se suspendă.

Măsura suspendării înmatriculării nu este echivalentă cu radierea din circulație a vehiculului, însă punerea în circulație a unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, constituie contravenție și se sancționează potrivit legii. D.R.P.C.I.V. nu poate înscrie mențiunile de înstrăinare la solicitarea fostului proprietar al vehiculului. De asemenea, instituția noastră nu poate radia din circulație un vehicul ca urmare a faptului că acesta a fost înstrăinat. Totodată, atunci când vehiculul a fost înstrăinat fără a se întocmi un contract, transferul dreptului de proprietate va putea fi constatat numai de instanța de judecată.

Baza legală: art. 11 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 1 pct. 10 și 11 ale Legii nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 8, 24 și 25 din O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.