Deciziile ANAF Bistriţa-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale

2024

 • Decizia nr. 2 din 09.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/28.12.2023.
 • Decizia nr. 3 din 10.01.2024  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor locale pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/28.12.2023.

2023

 • Decizia nr. 1 din 11.01.2023  privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată pentru finanțarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2023, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2023
 • Decizia nr. 12 din 28.12.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2023
 • Decizia nr. 13 din 28.12.2022  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2023

2022

 • Decizia nr. 1 din 03.01.2022 privind repartizarea de unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Județean, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare, finanțării stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, finanțării învățământului particular și cel confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, finanțării burselor școlare, finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea de bază a învățământului particular și cel confesional acreditate, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 – aici
 • Decizia nr. 2 din 04.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării căminelor pentru persoane vârstnice pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 – aici
 • Decizia nr. 3 din 05.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 – aici

2021

 • Decizia nr. 4 din 18.03.2021 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor și municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă, a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor și municipiilor, a finanţării creșelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 – aici
 • Decizia nr. 6 din 31.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării învățământului preuniversitar de stat și învățământul particular și cel confesional, acreditat, pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 – aici

2020

 • Decizia nr. 1 din 10.01.2020 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finanţării creşelor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023 – aici
 • Decizia nr. 4 din 11.02.2020 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA destinate finanţării învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului particular și cel confesional, acreditat pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023 – aici
 • Decizia nr. 6 din 22.04.2020 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a influențelor privind sumele și cotele din impozitul pe venit pe anul 2020 – aici
 • Decizia nr. 7 din 22.04.2020 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind termenele de depunere a Situațiilor Financiare la 31.03.2020 de către unităţile administrativ-teritoriale – aici

2019

 • Decizia nr. 3 din 20.03.2019 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finanţării creşelor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022 – aici
 • Decizia nr. 6 din 16.04.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind modificarea Deciziei nr. 5/02.04.2019 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional, acreditate pentru anul 2019 şi estimări 2020-2022 – aici
 • Decizia nr. 7 din 16.04.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind termenele de depunere a Situaţiilor Financiare la 31.03.2019 de către unităţile administrativ-teritoriale – aici

2018

 • Decizia nr. 1 din 10.01.2018 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finanţării creşelor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021 – aici
 • Decizia nr. 3 din 05.02.2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) – d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, finanţarea căminelor pentru persoane vârstnice, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pentru finanţarea căminelor pentru persoane vârstnice şi a sumelor defalacte din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pentru anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021 – aici

2017

 • Decizia nr. 3 din 21.02.2017 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finanţării creşelor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020 – aici
 • Decizia nr. 4 din 22.02.2017 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020 – aici
 • Decizia nr. 7 din 24.02.2017 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind îndreptarea de eroare materială strecurată în anexa nr. 2 la Decizia nr. 4 din 22.02.2017 – aici
 • Decizia nr. 12 din 29.08.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind redistribuirea între unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor, comunelor şi municipiilor pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2017 – aici