HOTĂRÂRI ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

  • Hotărârea 1H/20.03.2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.
  • Hotărârea 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  • Hotărârea 3H/20.03.2024 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare și de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024
  • Hotărârea 4H/29.03.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  • Hotărârea 5H/02.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 45-56  din Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16-18 din Legea nr. 33/2007 republicată cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 6H/02.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 7 alin. (3) teza I din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea 7H/02.04.2024 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024
  • Hotărârea 8H/09.04.2024 privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale și la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  • Hotărârea 9H/09.04.2024 privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție județeană, a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024