Program de Guvernare

Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare: