Creative START

  • Prezentarea proiectului Creative START – aici
  • Mini-ghidul de completare a formularelor de înscriere – aici
  • Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020 – aici
  • Lista codurilor CAEN (rev. 2) industrii creative – aici

Mai multe detalii privind proiectul Creative START puteţi găsi la următorul link: http://creative-start.ro