Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei prefectului, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 111 din 26.05.2017, este disponibil aici.

Organigrama instituţiei prefectului este disponibilă aici.

Codul de etică și regulile de conduită pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud este disponibil aici și Codul de conduită pentru personalul contractual este disponibil aici.

Lista şi datele de contact ale instituţiilor aflate în coordonare sunt disponibile aici.

Carieră – Anunţurile posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.