Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru pentru derularea POAD funcţionează în baza Ordinului Prefectului nr. 49 din 15.03.2017 (format .pdf), modificat prin Ordinul Prefectului nr. 154 din 26.07.2017 (format .pdf).