Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru pentru derularea POAD funcţionează în baza Ordinului Prefectului nr. 191 din 09.08.2021 (format .pdf).