Conducere

 
 Prefect: Mica OPREA
CV
 Atribuțiile prefectului
Agenda de lucru a prefectului
Declarație de avere
Declarație de interese
E-mail: prefect@prefecturabn.ro
 
Subprefect: Atilla-Lehel DÉCSEI
Subprefect: Ioan ZĂGREAN
CV CV
 Atribuțiile subprefectului  Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului Agenda de lucru a subprefectului
Declarație de avere
Declarație de interese
E-mail: decsei.atilla@prefecturabn.ro E-mail: zagrean.ioan@prefecturabn.ro