Grupul județean pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Grupul mixt de lucru privind creşterea siguranţei elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar a fost constituit și actualizat în baza Ordinului Prefectului nr. 162 din 02.09.2022.

Documente informative:

  • Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 2018-2019 la nivelul judeţului (format .pdf) a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural Bistrița-Năsăud nr. 5 din 29.08.2018 (format .pdf)

Ședințe ale Grupului mixt de lucru privind creşterea siguranţei elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar:

2018:

2019: