Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice a fost reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 139 din 22.04.2016 (format .pdf), actualizat prin Ordinul Prefectului nr. 52 din 22.01.2018 (format .pdf).