Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Comisiile locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire) au fost constituite prin Ordinul Prefectului nr. 26 din 10.02.2017, disponibil aici cu anexele nr. 1 – 20, nr. 21 – 40 şi nr. 41 – 62.