Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme a fost constituită prin Ordinul Prefectului nr. 183 din 06.10.2009 .

 Modificarea componenței Comisiei Județene de analiză a proiectelor de stemă s-au făcut prin următoarele ordine de prefect: