Comunicat de presă privind desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor de circumscripție electorală județeană, municipală, orășenească și comunală

Conform prevederilor Art. 26 alin. 5 din Legea nr. 115/2015, în data de 12.04.2024 a avut loc tragerea la sorți pentru desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor de circumscripție electorală județeană, municipală, orășenească și comunală, efectuată de președintele Tribunalului Bistrița-Năsăud.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 12 și ale art. 29 din Legea 115/2015, coroborate cu prevederile punctelor 56 și 58 din HGR 199/2024, Instituția Prefectului are atribuția de  a aduce la cunoștința publică, sediile birourilor electorale de circumscripție și a programului de activitate al acestora. Totodată, Președintele Tribunalului împreună cu Prefectul întocmesc și pun la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cerere, lista cuprinzând datele necesare pentru a fi contactați, ale președinților birourilor electorale de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripție.

Totodată, facem precizarea că președinții și locțiitorii birourilor de circumscripție pot fi contactați la numerele de telefon și adresele de email alocate birourilor  începând cu data de 15.04.2024.

Pentru mai multe informații referitoare la procesul electoral și listele complete, vă rugăm să contactați Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud la adresa de email: bj.bistritanasaud@bec.ro sau la numerele de telefon 0263/235 798 și 0712/002263.

Programul de lucru al Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud este, zilnic între orele 9 -17.