Alegerile din data de 09 iunie 2024 -ORDINE ALE PREFECTULUI

ORDINE ALE PREFECTULUI

  • Ordinul Prefectului nr. 119 din 18.03.2024 privind constituirea Comisiei tehnice județene Bistriţa-Năsăud cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în domeniul desfășurării alegerilor din data de 09 iunie 2024.
  • Ordinul Prefectului nr. 134 din 09.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor ce compun consiliul județean, consiliul municipal, consiliile orășenești și comunale din Circumscripția Electorală Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud pentru alegerile locale din anul 2024.
  • Ordinul Prefectului nr. 137 din 11.04.2024 pentru modificarea Ordinului Prefectului nr. 122 din 21.03.2024,  privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție județeană, municipală, orășenești și comunale din județul Bistrița-Năsăud la alegerile din data de 09 iunie 2024.
  • Ordinul Prefectului nr. 183 din 28.05.2024 privind stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor din data de 09 iunie 2024.