Alegeri locale 2020

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD

DATE DE CONTACT:

Sediu: Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1, Palatul Administrativ, Sala de audiențe (Cam. 6), Parter
Telefon:
0263/235.798
Fax:
0263/235.702
E-mail:
bj.bistritanasaud@bec.ro

PROGRAM:    Zilnic, 09:00 – 17:00

COMPONENȚA:

Președinte: Judecător TERTIȘ LILIANA MARIA
Locțiitor: Judecător MÂNDRU MIRELA DANIELA
Membri:
CHEINIC ANDRADA-ALEXANDRA, reprezentant AEP

SEDIILE BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPŢIE ŞI PROGRAMUL DE LUCRU

Adresele de e-mail ale birourilor electorale de circumscripție

DOCUMENTE EMISE DE BEJ BISTRIȚA-NĂSĂUD

COMUNICATE / ANUNȚURI:

 • Anunț din 08.08.2020 privind posibilitatea transmiterii prin e-mail a documentelor pentru completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud cu reprezentanții partidelor politice și organizațiilor minorităților naționale
 • Anunț din 08.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud cu câte un reprezentant al partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și al grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grup
 • Comunicat de presă din 07.08.2020 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud

PROCESE-VERBALE:

 • Proces-verbal din 08.08.2020 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud cu un reprezentant al Autorității Electorale Permanente

HOTĂRÂRI:

 • Hotărârea nr. 1 din 08.08.2020 privind soluționarea contestației înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud sub nr. 8/07.08.2020

ANUNȚURI / COMUNICATE


ORDINE ALE PREFECTULUI

 • Ordinul Prefectului nr. 200 din 31.07.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, municipală, orăşeneşti şi comunale din judeţul Bistriţa-Năsăud la alegerile locale din anul 2020
 • Ordinul Prefectului nr. 197 din 29.07.2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Bistrița-Năsăud în vederea desfășurării alegerilor locale din anul 2020
 • Ordinul Prefectului nr. 196 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bistriţa-Năsăud cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în domeniul alegerilor locale din anul 2020
 • Ordinul Prefectului nr. 190 din 14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor ce compun consiliul județean, consiliul municipal, consiliile orășenești și comunale din Circumscripția Electorală Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud pentru alegerile locale din anul 2020

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Date de contact:

Str. Eugeniu Carada, Nr. 1, Sector 3, București
Tel: 021/3137360, 021/3136766, 021/3130210
Fax: 021/3135196
E-mail: secretariat@bec.ro
Adresă web: www.bec.ro

 • Hotărârile Biroului Electoral Central sunt disponibile aici.
 • Hotărârile Biroului Electoral Central adoptate în interpretarea legii sunt disponibile aici.
 • Pentru informații legislative suplimentare, consultați acest link.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 • Legislația electorală pentru alegerea autorităților administrației publice locale este disponibilă aici.
 • Link-ul către site-ul Autorității Electorale Permanente este disponibil aici.