Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud – Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Poliţiei Române pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, premergător şi pe timpul Sărbătorilor de Paşte, Zilei Internaţionale a Muncii şi Zilei Naționale a Tineretului

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Poliţiei Române pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, premergător şi pe timpul Sărbătorilor de Paşte, Zilei Internaţionale a Muncii şi Zilei Naționale a Tineretului, în perioada menţionată, toate structurile operative vor desfăşura activităţi specifice.

În acest sens, I.P.J. Bistrița-Năsăud, va dispune pe raza jud Bistrița-Năsăud următoarele măsuri:

  1. Planificarea şi efectuarea unor acţiuni comune împreună cu alte autorităţi ale statului, după caz, pentru verificarea legalităţii activităţilor comerciale, în special din pieţe şi târguri agroalimentare, în scopul prevenirii şi combaterii încălcării prevederilor legale specifice acestui domeniu.
  2. Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de origine animală, produse de panificație, precum şi vin sau alte băuturi alcoolice, sub aspectul respectării normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a cantităţilor de mărfuri aprovizionate sau vândute. Totodată, se va urmări identificarea locurilor unde sunt sacrificate în mod ilegal animale şi a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea reglementărilor legale în acest sens.
  3. 3. Efectuarea de verificări, potrivit competențelor, cu privire la respectarea cadrului normativ care reglementează desfășurarea activității operatorilor/furnizorilor/ prestatorilor de servicii turistice la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Măsuri specifice :

  • identificarea pieţelor agroalimentare, târgurilor de animale sau a locurilor amenajate temporar de către administraţiile locale pentru sacrificarea mieilor;
  • identificarea zonelor în care crescătorii de animale sacrifică animale vii în vederea comercializării;
  • identificarea agenţilor economici care procesează, comercializează sau transportă ouă, animale vii şi produse din acestea
  • efectuarea de verificări la agenţii economici care au fost identificaţi că desfăşoară activităţi de prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de origine animală sub aspectul respectării normelor de protecţie a consumatorului şi înregistrării în evidenţele financiar contabile a cantităţilor de mărfuri aprovizionate sau vândute;
  • legalitatea circulaţiei produselor alimentare (panificaţie, cofetărie/patiserie, ouă, carne) între furnizori şi beneficiari, existenţa documentelor legale;
  • efectuarea de acte de comerţ de către persoane neautorizate, ori în alte locuri decât cele destinate actelor de comerţ;
  • vânzarea de bunuri fără a avea documente legale de provenienţă sau cu valabilitate expirată; 

Activitățile specifice vor fi adaptate contextului epidemiologic actual.