Inspectoratul de Jandarmi Județean “Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud – Activități desfăşurate în contextul sărbătorilor pascale

Sărbătorilor pascale (30-03 mai) au loc în contextul prelungii stării de alertă, și ulterior activităților conexe „Zilei Internaţionale a Muncii” şi „Zilei Internaţionale a Tineretului” (01-02 mai), astfel, I.J.J. Bistrița-Năsăud va gestiona punctual, fiecare din  activitățile organizate în zona de din competență,  în corelare cu evoluţia situaţiei epidemiologice și in cadrul legal incident, în vigoare. Deasemenea, acordarea unor zile libere va genera un aflux suplimentar de persoane în zonele tradiţionale de agrement, a lăcaşurilor de cult, în locurile de picnic din zona montană și din apropierea localităților urbane, creând astfel premisele unor aglomerări de persoane.

Pentru buna gestionare a situației operative, se vor desfășura următoarele activități:

  • Desfășurarea unor acţiuni de informare/ prevenire, pentru conştientizarea populaţiei cu privire la efectele negative ale răspândirii noului coronavirus, respectiv pentru creşterea gradului de conformare faţă de respectarea măsurilor de proiecţie sanitară, dispuse în context.
  • Asigurarea ordinii și siguranței publice pe timpul slujbelor religioase.
  • Constituirea de echipe de intervenţie permanent, în măsură să intervină pentru rezolvarea unor  situaţii de risc public şi asigurarea intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată şi aplicarea măsurilor sancţionatorii.
  • Menţinerea ordinii şi siguranţei publice, în mod integrat, în cadrul dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică.
  • Menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe traseele turistice în zona montană şi Staţiunea Balneară Sg.Băi, în vederea prevenirii  faptelor antisociale, informarea turiştilor şi acordarea sprijinului persoanelor aflate în dificultate.
  • Participarea, împreună cu structurile MAI implicate, la asigurarea unei prezenţe crescute şi active, în zonele publice, în principal în cele cu aglomerări de persoane,
  • Prevenirea și combaterea actelor de cerșetorie din zona lăcașurilor de cult și a centrelor comerciale.
  • Acordarea sprijinului necesar Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor sau altor structuri specializate, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţe agroalimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea/combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei / climatul de ordine publică.

Descurajarea organizării și luarea măsurilor legale împotriva organizatorilor și participanților la evenimente private interzise.