Informare de presă – 23.05.2022

INFORMARE DE PRESĂ

Peste 109 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru apicultori prin

AFIR

 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a finanţat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziţia de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale salută crescătorii de albine şi procesatorii de produse apicole din România şi mulţumeşte beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) care au solicitat şi au primit fonduri europene nerambursabile pentru proiecte în domeniul apicol. Ziua Mondială a Albinei însemnă recunoaşterea importanţei albinei şi a nevoii de a proteja această specie atât de importantă pentru ceea ce înseamnă viaţa pe Terra.

Valoarea proiectelor care au ca scop investiţii în sectorul apicol, finanţate de AFIR prin PNDR 2020, este de peste 109 milioane de euro. Beneficiarii investiţiilor apicole au accesat fonduri europene nerambursabile acordate prin submăsurile 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Totodată, proiecte ce privesc domeniul apicol au primit finanţare şi prin submăsurile 9.1 „înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” şi 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol”

Cele mai multe proiecte pentru apicultură au fost finanţate prin intermediul submăsurii 6.3. Astfel, prin această submăsură s-au finanţat 4.667 de proiecte cu o valoare publică contractată de aproape 70 milioane euro. Aceste proiecte au vizat achiziţia de familie de albine sau instrumentar apicol.

Proiectele dedicate apiculturii finanţate prin submăsură 6.1 sunt în număr de 801, cu o valoare publică contractată de 33,1 milioane euro şi au prevăzut atât achiziţii, cât şi mică procesare la nivelul exploataţiei apicole.

Prin submăsura 4.1 au fost finanţate 6 proiecte pe apicultură, cu o valoarea publică contractată de peste 2,4 milioane euro. Tipurile de investiţii vizează înfiinţarea/ modernizarea stupinelor prin achiziţie echipamente apicole şi amenajare spaţii pentru procesare, condiţionare produse apicole.

Prin submăsura 4.2 beneficiarii au primit finanţare pentru 5 proiecte de investiţii în domeniul apicol cu o valoare publică contractată de peste 2,3 milion de euro. Prin această submăsura s-a acordat finanţare pentru unităţile de procesare, ambalare şi comercializare produse apicole.

Totodată, prin submăsura 9.1 „înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” a fost finanţat un proiect privind promovarea şi comercializarea în comun a producţiei de miere şi produse apicole realizate de membrii unui grup de producători. Valoarea publică contractată a acestui proiect este de 107.200 euro, iar din grup fac parte nouă exploataţii agricole.

Mai mult, submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol” a finanţat 15 proiecte care vizează cooperarea actorilor locali în vederea susţinerii lanţurilor scurte de aprovizionare cu produse apicole. Cele 15 proiecte au primit finanţare pentru 74 membri, din care 43 sunt fermieri (exploataţii care participă în proiectele de cooperare). Valoarea publică contractată a acestor proiecte este de 1,27 milioane euro.

S.C. FILIA THREE S.R.L din localitatea Crasna, judeţul Sălaj, a depus în 2016 un proiect de finanţare prin submăsura 4.2 {Investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole), prin care a solicitat şi primit fonduri europene nerambursabile în valoare de 189.895 euro. Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 379.790 Euro

Beneficiarul a solicitat finanţare pentru a dezvolta partea de procesare a mierii, prin construirea unei unităţi de procesare, ambalare şi comercializare a produselor apicole. Totodată, proiectul a vizat dotarea cu utilajele şi echipamentele necesare procesării şi ambalării mierii, în vederea realizării unui lanţ integrat de colectare, depozitare, procesare, ambalare şi comercializare a produse apicole.

Astfel, apicultorul Deneş-Zsolt PAP a construit o hală cu funcţiuni de depozitare, procesare, ambalare, precum şi un magazin de prezentare produse apicole.