Informare de presă – 19.08.2020

Măsuri pentru sprijinul educațional al elevilor defavorizați

19 august 2020

În contextul epidemiei de COVID-19 și a măsurilor luate la nivelul întregii Uniuni Europene pentru evitarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației, Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi, ordonanță publicată în Monitorul Oficial în data de 12 august 2020.

Astfel, elevii defavorizați din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial vor primi tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 de lei, din fonduri externe nerambursabile, pentru a-şi achiziţiona rechizite şi haine. Conform O.U.G. nr. 133/2020, tichetele se vor acorda pentru un an școlar, preșcolarilor proveniți din familii în care venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură și elevilor proveniți din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Programul va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și se va implementa prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Procedura efectivă de distribuire a tichetelor va fi stabilită prin ordin de ministru, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Principalele organizații partenere în cadrul programului sunt instituțiile prefectului și autoritățile administrației publice locale. Acestea vor avea atribuții de bază pe linia identificării beneficiarilor, centralizării listelor la nivel județean și transmiterii acestora către Ministerul Fondurilor Europene.

De asemenea, în conformitate cu prevederile ordonanței, la nivelul Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud se va emite în perioada imediat următoare ordinul pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D (Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi din cadrul P.O.A.D.) din care vor face parte „reprezentanţii instituţiei prefectului, ai consiliului judeţean prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai inspectoratului şcolar județean, ai altor instituţii publice şi ai organizaţiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenţă specific”.

 

Biroul de presă