Comunicat de presă – Noi modalități de achitare a contravalorii pașaportului – 07.09.2020

Necesitatea digitalizării serviciilor publice aduce importante schimbări în ceea ce privește modalitățile de achitare a contravalorii pașaportului prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 802, în data de 01.09.2020 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 152 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (S.N.E.P.).

Astfel, prin acest act normativ se aduc modificări articolului 15^1 din Legea nr. 248/2005 în sensul că, suma reprezentând contravaloarea pașaportului se achită în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. (C.N.I.N.) prin mijloace de plată online, inclusiv S.N.E.P. – ghiseul.ro sau unități bancare, cu care C.N.I.N. încheie convenții în acest scop.

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii pașaportului se poate efectua astfel:

– în numerar sau, după caz, prin intermediul POS-urilor, la casieriile unităților CEC Bank;

– online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

De asemenea, toate plățile care au fost efectuate / achitate în conturile Instituțiilor Prefectului deschise la Trezorerie prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată online etc.) vor putea fi utilizate de solicitanții serviciilor de pașapoarte în vederea eliberării documentelor de călătorie și după intrarea în vigoare a modificărilor Legii nr.  248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, în situația în care, în perioada 02-06.09.2020, Instituțiile Prefectului au încasat prin casieriile proprii și / sau conturile deschise la trezorerie sume reprezentând contravaloarea pașapoartelor, dovada plății rămâne valabilă pentru depunerea cererii de eliberare a pașaportului.

În ceea ce privește recuperarea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, aceasta se realizează, la cererea scrisă a plătitorului, adresată C.N.I.N., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri. Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice / simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății, inclusiv în ceea ce privește procedura de restituire a contravalorii pașapoartelor.

Biroul de presă