Comunicat de presă – 23.02.2022

INFORMARE

23.02.2022

Conform adresei Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului înregistrată la Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud cu nr. 4405/89 în data de 23 02 2022, luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea 259/2021, art 1, alineatele c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea unei cereri și trimiterea ei către furnizorii de utilități. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Categoriile precizate în Legea 259/2021 sunt:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  • spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  • organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • instituții de cultură;
  • unități și instituții de învățământ.

Informăm faptul că Guvernul a demarat plățile către furnizorii de gaze și energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal.

Cererea se poate descărca accesând link-ul de aici.