Comunicat de presă – 11.05.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Grupul de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Bistriţa-Năsăud

Astăzi, în sala mare de ședințe a Palatului Administrativ avut loc ședința ordinară a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Bistriţa-Năsăud, care a fost prezidată de domnul subprefect Atilla Decsei.

În cadru ședinței a fost analizat și supus spre adoptare „Planul  de  măsuri pentru incluziunea  socială  a  cetăţenilor români  aparţinând  minorităţii  rome  în  anul 2022”. Planul județean a fost elaborat în baza Planurilor de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi realizate de către unitățile administrativ teritoriale în care se află comunități de romi vulnerabile și Planurile judeţene sectoriale de intervenţie realizate de către instituțiile deconcentrate. Ulterior, conform votului în unanimitate, acest plan a fost adoptat.

La secțiunea ”Diverse” din ordinea de zi, s-au discutat aspecte despre necesitatea angajării mediatorilor școlari în anumite localități unde comunitățile de romi sunt mai numeroase. Inspectorul şcolar pentru minorităţi a precizat că în perioada următoare va exista posibilitatea alocării posturilor în unitățile școlare din județ la cerere.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud a informat despre campania ”Șansa la viață sănătoasă: screening pentru depistarea HPV” organizată pe fonduri europene de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și adresată cu precădere femeilor din zone fără acces la servicii medicale de specialitate.

În ultima parte a întâlnirii s-a stabilit organizarea unui eveniment comun al etniilor din județ care are ca scop unitatea în diversitatea multietnică din județul nostru, cât și încurajarea comunității de ucraineni în menținerea identității culturale.